מחירון הסעות

מחירון הסעות

נפתלי הסעות

מחירים הכי משתלמים שיש!

מחירון הסעות להשכרת מיניבוס – עד 10 נוסעים

מספר הק”מ נמדד לפי המרחק מנקודת היציאה ועד למקום האירוע.

עד – 15

ק”מ

1200 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

280 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 30

ק”מ

1200 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

320 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 50

ק”מ

1200 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

420 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 100

ק”מ

1400 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

800 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 150

ק”מ

1500 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1100 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 200

ק”מ

1600 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1200 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 250

ק”מ

1800 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1550 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 300

ק”מ

2200 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1650 ש”ח
לכיוון אחד

מחירון הסעות להשכרת מיניבוס – עד 14 נוסעים

מספר הק”מ נמדד לפי המרחק מנקודת היציאה ועד למקום האירוע.

עד – 15

ק”מ

1350 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

300 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 30

ק”מ

1350 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

350 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 50

ק”מ

1400 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

450 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 100

ק”מ

1450 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

850 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 150

ק”מ

1650 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1200 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 200

ק”מ

1800 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1450 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 250

ק”מ

2000 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1600 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 300

ק”מ

2400 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1700 ש”ח
לכיוון אחד

מחירון הסעות להשכרת מיניבוס – עד 20 נוסעים

מספר הק”מ נמדד לפי המרחק מנקודת היציאה ועד למקום האירוע.

עד – 15

ק”מ

1400 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

350 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 30

ק”מ

1400 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

400 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 50

ק”מ

1500 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

500 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 100

ק”מ

1700 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

950 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 150

ק”מ

1800 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1300 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 200

ק”מ

2000 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1550 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 250

ק”מ

2300 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1650 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 300

ק”מ

2700 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1750 ש”ח
לכיוון אחד

מחירון הסעות להשכרת אוטובוס- עד 55 נוסעים

מספר הק”מ נמדד לפי המרחק מנקודת היציאה ועד למקום האירוע.

עד – 15

ק”מ

2000 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

700 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 30

ק”מ

2300 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1000 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 50

ק”מ

2400 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1100 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 100

ק”מ

2700 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

1600 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 150

ק”מ

3000 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

2100 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 200

ק”מ

3300 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

2700 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 250

ק”מ

3700 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

2900 ש”ח
לכיוון אחד

עד – 300

ק”מ

4200 ש”ח
טיול עם נהג צמוד לכל היום

3000 ש”ח
לכיוון אחד