מחירון-הסעות

Up to 10 Passangers

Up to -15

km

1200 NIS

Full day trip

280 NIS

One way

Up to - 30

km

1200 NIS

Full day trip

320 NIS

One way

Up to - 50

km

1200 NIS

Full day trip

420 NIS

One way

Up to - 100

km

1400 NIS

Full day trip

800 NIS

One way

Up to - 150

km

2200 NIS

Full day trip

1650 NIS

One way

Up to - 200

km

1800 NIS

Full day trip

1550 NIS

One way

Up to - 250

km

1600 NIS

Full day trip

1200 NIS

One way

Up to - 300

km

1500 NIS

Full day trip

1100 NIS

One way

Up to 20 Passangers

Up to - 15

km

1400 NIS

Full day trip

350 NIS

One way

Up to - 30

km

1400 NIS

Full day trip

400 NIS

One way

Up to - 50

km

1500 NIS

Full day trip

500 NIS

One way

Up to - 100

km

1700 NIS

Full day trip

950 NIS

One way

Up to - 150

km

1800 NIS

Full day trip

1300 NIS

One way

Up to - 200

km

2000 NIS

Full day trip

1550 NIS

One way

Up to - 250

km

2300 NIS

Full day trip

1650 NIS

One way

Up to - 300

km

2700 NIS

Full day trip

1750 NIS

One way

Get In Touch